İHRACATÇILARA YEŞİL PASAPORT HAKKI

ihracatçılara yeşil pasaport hakkıeTA güncel gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. İhracat yapan yük sahibi müşterilerimize büyük kolaylık sağlayacak yeşil pasaport düzenlemesini ayrıntılarını sizler için derledik.
İhracatçılara Yeşil Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında 23/03/2017 tarih ve 30016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ile;
Son üç takvim yılı itibariyle, ilgili her takvim yılında mal ihracatı yapmak şartıyla, ihracatı;
  • 1-10 Milyon Dolar arasında olan firmaların 1 (bir),
  • 10-25 Milyon Dolar arasında olan firmaların 2 (iki),
  • 25-50 Milyon Dolar arasında olan firmaların 3 (üç),
  • 50-100 Milyon Dolar arasında olan firmaların (4) dört,
  • 100 Milyon Dolar üzeri olan firmaların 5 (beş) yetkilisine yeşil pasaport verilebilecek
Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık gibi suçlardan mahkum olmamaları kaydıyla iki yıl süreyle (yeşil) hususi damgalı pasaport verilebilecek. Aynı zamanda hususi damgalı (yeşil) pasaport firma sahibi, ortağı ve çalışanlarına sağlanabilecek olup, eş ve çocukları kapsamayacak.
Serbest Bölgede faaliyet gösteren firma yetkilileri de şartları karşılamaları kaydıyla yeşil pasaport alabilecekler. Yeşil pasaport alabilecek firmalar, yukarıdaki şartlar kapsamında resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenecek.
İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına yeşil pasaport verilebilecek. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da yeşil pasaport verilebilecek.
Başvuru Nasıl Yapılacak
Yeşil Pasaport müracaatı İçişleri ve Ekonomi Bakanlığınca müşterek belirlenen talep formu aracılığıyla müracaat formu doldurularak İhracatçı Birliğine sunulacak. İhracatçı Birliği tarafından doğruluğu kontrol edilen form firmanın üyesi olduğu İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği Başkan Yardımcısı tarafından imzalanması sonrasında şahsen Bölge Müdürlüklerinin onayına sunulacak. Bölge Müdürlüğünce onaylanan form İl Emniyet Müdürlüğü'ne şahsen başvuru için firma yetkilisine teslim edilecek. Yeşil pasaport 2 yıl süre ile geçerli olacak.

eTA

TANITIM FİLMİ

FACEBOOK’TA ETA

;