K1 ve K2 Belgeleri Nedir? Tonaj Sınırları Nedir?

Taşımacılığın bir ağırlığı var: K1 ve K2 Belgeleri nedir?Eğer aracınızla yük taşıyorsanız ve bunu ticari sebeplerle yapıyorsanız yasa gereğince bazı yetki belgelerinizin olması gerekiyor. Tescil belgesinde kamyon ya da kamyonet olarak geçen...

Taşımacılığın bir ağırlığı var: K1 ve K2 Belgeleri nedir?
Eğer aracınızla yük taşıyorsanız ve bunu ticari sebeplerle yapıyorsanız yasa gereğince bazı yetki belgelerinizin olması gerekiyor. Tescil belgesinde kamyon ya da kamyonet olarak geçen ve ticari yük taşıyan tüm araçların K Yetki Belgesi’ne sahip olması zorunludur. Bu belge aynı zamanda nakliye yapan araçların azami ağırlıklarını da belirtir.
K1 Belgesi alma şartlarını taşıyan bütün gerçek ve tüzel kişiler yük taşımacılığı yapabilir.
K1 Yetki Belgesi’ne, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş, eşya taşımak için kullanılan en az 1 araca sahip gerçek kişilerin başvurması gerekir. Aracın yüküyle birlikte en az 35 ton ağırlığında olması ve araç sahibinin de 10.000 TL işletme sermayesine sahip olması gerekir.
Kooperatifler ve tüzel kişiler de K1 Yetki Belgesi’ne başvurabilir. Yine aynı şekilde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş, eşya taşımak için kullanılan, en az 3 araca sahip tüzel kişilerin K1 Belgesi alması zorunludur. Yük taşımak için kullanılan 3 aracın yükleriyle birlikte toplam ağırlıklarının en az 110 ton olması ve araç sahibi tüzel kişinin de 10.000 TL işletme sermayesine sahip olması gerekir.
K1 ve K2 Belgesi almak için herhangi bir yaş sınırı yoktur. Detayları belirtilmiş özelliklere sahip 20 yaşın altında araçlara ve uygun sınıflarda geçerli sürücü belgesine sahip olmak yeterlidir.
K2 Belgesi alma şartları K1 Belgesi ile aynıdır. Buradaki tek fark, taşınan ticari yükün araç sahibinin kendi malı oluşudur. Vergi levhası sahibi kamyon veya kamyonet türü araç sahipleri ile iş nedeniyle bu araçları kullananlar, araç hususi olsa bile K2 Yetki Belgesi almak zorundadır.
Araçları şahsi kullanım için alanlar ve vergi levhası sahibi olmayanlar belge almak zorunda değildirler. Ancak bu araçların şahsi amaçlar dışında takım çantası, inşaat malzemesi, bahçe malzemeleri gibi mallar taşıdığı tespit edilirse cezai işlem uygulanır.
Ruhsatında minibüs olarak kayıtlı araçların K2 Belgesi alması gerekmez.
K1 ve K2 Belgesi için Gerekli Evraklar
K1 ve K2 Yetki Belgeleri’ni almak için gerekli evrakları tamamlayanlar Ulaştırma Bölge Müdürlükleri’ne, Ulaştırma Bölge Müdürlüğü bulunmayan şehir ve ilçelerde bulunuyorlarsa Ticaret Odaları’na başvurabilirler.
K Yetki Belgesi Başvuru Formu ve Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (Yetkili kişilerce imzalanmış)
  • Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, iştigal, sermaye ve temsil ilzamı belirtir) Aslı veya Onaylı Örneği
  • Nace koduna sahip Faaliyet Belgesi (İştigal: Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak veya Karayoluyla Şehirlerarası Eşya Taşımacılığı yapmak)
  • Temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirküsü (Noter onaylı)
  • Sahip/Ortaklar ve Yöneticilere ait T.C.Kimlik Numaraları (A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece Yönt. Kurulu ve Müdürlere ait olan) Nüfus cüzdan suret ve fotokopileri
  • Sahip/Ortaklar ve Yöneticilere ait Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınmış Adli Sicil Belgesi (A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece Yönt. Kurulu ve Müdürlere ait olan)
  • Merkez işyerinin bulunduğu yerin kira sözleşmesi veya mülkiyet durumunda tapu fotokopisi
  • Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Faaliyet Belgesi
  • Adına kayıtlı, geçerli araç muayenesi yapılmış taşıt/taşıtların Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi Örnekleri (Ticari taşıtlar için)
  • Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi’nden alınmış Mükellefiyet Yazısı
Tonaj Sınırı
K1 Belgesi tonaj sınırı ile K2 Belgesi tonaj sınırı aynıdır. Tonaj sınırındaki farklılık, K Yetki Belgesi’ne sahip gerçek kişiler ile tüzel kişiler arasındadır.
K1 ve K2 Yetki Belgesi’ne sahip olan ve ticari eşyaları taşıyacak gerçek kişilerin kamyon ve kamyonetleri, taşıdıkları yükle birlikte en fazla 35 ton ağırlığında olabilir. K1 Belgesi’ne sahip tüzel kişiler ve şirketlerin kamyon ve kamyonetleri ise, araç ağırlığıyla birlikte en fazla 110 ton olabilir. Şehir içi taşımacılık yapan kamyonetlerde ise K1 Belgesi tonaj sınırı yoktur.
K1 ve K2 Yetki Belgeleri 2018 Fiyatları
K1 Belgesi
Kamyon / Çekici / Kurtarıcı için: 10.000 TL
Kamyonet için: 2.500 TL
K2 Belgesi
Kamyon / Çekici / Kurtarıcı için: 10.000 TL
Kamyonet için: 2.500 TL
Taşıt Kartı Ücreti: 300 TL
K1 ve K2 Yetki Belgeleri’ni Yenileme
Tüm yetki belgeleri 5 yıl boyunca geçerlidir. K1 ve K2 Belgesi yenileme süreci, zamanından önce başvuru yapanlar için oldukça avantajlıdır. Yenileme vakti gelmeden önce başvuru yapanların yetki belgesi harcında %95 yenileme indirim yapılır. Zamanı gelmesine rağmen yenilenmeyen yetki belgeleri ise bakanlık tarafından otomatik olarak iptal edilir.
K1 ve K2 Belgesi yenilemek için ihtiyacınız olan evraklar, ilk başvuru yaparken sunduğunuz evraklardır. Yenileme sürecinde yanınızda “Yenileme Talimatı Dilekçesi” de bulunmalıdır.