Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

eTA Elektronik Taşımacılık Ağı’nı kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz. Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen eTA sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

eTA aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. eta.borusanlojistik.com 'u ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir.

Güvenlik ve İçerik Kullanımı

eta.borusanlojistik.com herkese açık kullanımı olan bir site olup, site yönetimi aşağıdaki yazılı girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutmak koşuluyla: bu kişilerin site kullanımını engelleyebilir.

Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda, sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda, üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan ÜYE sorumludur. Aynı şekilde ÜYE, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük ÜYE'ye aittir.

Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.

Üyenin/Kullanıcının, eTA sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının tespit edilmesi durumunda, eTA’nın kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

eTA üzerinde ÜYE'lere verilen teklifler, satılamaz, internet üzerinden takas edilemez, paylaşılamaz, devredilemez.

eTA’da sunulan görsel, yazısal içerik kişisel kullanım içindir. eta.borusanlojistik.com 'un içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya eta.borusanlojistik.com 'un izni olmadan link vermek yasaktır.

Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı eta.borusanlojistik.com 'a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

eta.borusanlojistik.com her türlü eleştiriye açıktır. Sitemize iletilen tüm bu eleştiriler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

Sorumluluklar

ÜYE, Servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. ÜYE işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle eTA’nın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, eTA, ÜYE'nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE'ye aynen rücu hakkını haizdir.

eta.borusanlojistik.com 'u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarca paylaşılmaktadır. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır.

eTA üyesi, kayıt işlemlerini tamamlayıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek eTA sitesini kullanmaya başlayabilir.

Üye, eTA sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunuı ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile eTA’nın hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üye'ye aittir.

İş bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya eTA sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, eTA tarafından geçici veya sürekli olarak üye'nin eta.borusanlojistik.com 'dan yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.

Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin eTA’yı kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

eTA ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır.Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden eTA sorumlu tutulamaz.

Üye, eTA’dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, müşteri tarafından eta.borusanlojistik.com üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

Herhangi bir sebeple üye firmadan ayrılan kullanıcının üyeliğinin iptali Üye firmanın sorumluluğundadır. Üyeliğin sonlandırılması gerektiği halde , Üye firma tarafından bildirim yapılmadığı durumlarda eTA’ya bildirilmeyen değişiklik ve iptallerde eTA sorumlu tutulamaz.

Sitenin üyelerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

Aynı zamanda bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

eta.borusanlojistik.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

Sitenin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

eTA’nın hak ve yükümlülükleri

eTA, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin eTA sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, eTA ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

eTA taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. eTA’nın her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. eTA, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, eTA’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve eTA sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri eTA sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın eTA tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

Üye/Kullanıcı, işbu üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine eTA tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye/Kullanıcı, eTA tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da

Kullanım Koşulları Ve Üyelik

Üyelik tamamen ÜCRETSİZ’dir ve size hiç bir mecburiyet getirmez. Üye olduktan sonra istediğiniz anda teklif alabilir, değerlendirme kriterlerinize göre uygun bulmadığınız sürece siparişe çevirmeyebilirsiniz. Sipariş için herhangi bir kısıtlama olmadığından bir sefer için dahi sipariş yaratıp sistemi deneyebilirsiniz. İlk denemenizle birlikte ayrıcalıklı müşterilerimiz arasına katıldığınızı hissedeceksiniz.

Üyelik firma bazında olup, bir firmadaki farklı kişiler bir üyelik altıda kullanıcılar olarak tanımlanabilmektedir. Firmanız adına üyelik formunun doldurulması sonrasında formunuz incelenerek üyeliğiniz onaylanır. Üyelik onayladığında e-posta adresinize bir aktivasyon postası gelir. Aktivasyon linkine tıklayarak üyeliğinizi aktive edebilirsiniz.

Üyeliğiniz onaylanıp aktive ettiğinizde artık kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapabilirsiniz. Firma adına üyeliği onaylanan kullanıcı “Yönetici” rolündedir ve firma adına farklı rollerde kullanıcı tanımlayabilir veya gelen talepler için rol belirleyip onaylayabilir.

Üye olan firmada kullanıcı adı ve parolası almak isteyen kişiler “Üye Olun” linkinden “Üyelik Metodu”nu “Kullanıcı Ekleme” olarak seçip firmanın gerekli bilgilerini doldurduktan sonra üyelik talep edebilirler.

Bir firma için üç rolde kullanıcı tanımlanabilir: Yönetici Kullanıcı, Mali İşler Kullanıcısı ve Kullanıcı.

  • Talep açabilir
  • Sipariş ödemesi yaparak sipariş
  • Firma profili ve bilgilerini değiştirebilir
  • Yeni kullanıcı yaratabilir veya gelen yeni kullanıcı taleplerini onaylayabilir.
  • Yeni “Yönetici” kullanıcısı yaratabilir.
  • Talep açabilir
  • Sipariş ödemesi yaparak sipariş açabilir
  • Diğer kullanıcıların ödenmek üzere kaydettiği siparişlerini ödeyebilir
  • Talep açabilir
  • Sipariş ödemesi yaparak sipariş açabilir

Kullanıcı üyeliğiniz sonrası

Kullanıcı üyeliğiniz sonrası sevkiyat noktalarınızı tarifleyebilir, sık yapılan işlemlerinizi tanımlayabilir, , öylelikle siparişlerinizi daha hızlı ve kolay gerçekleştirebilirsiniz. Sistem üzerinde 07.00-19.00 saatleri arasında oluşturduğunuz talepleriniz araç tipi, yük özellikleri, çıkış ve varış noktaları gibi kriterlere göre akıllı sistem üzerinde anında fiyatlandırılır, güncel piyasa navlunlarını görebilmeniz sağlanır. Teklifi satın lmadığınız sürece herhangi bir işlem gerçekleşmez, ancak teklifin sepete atılarak satın alınmasıyla siparişiniz alınır. Sipariş ettiğiniz nakliyelerinizi sistem üzerinden sürekli takip edebilir, rapor alabilir ve faturalarınızı görebilirsiniz.