Çerez Politikası

Çerez Politikası

Bu Çerez Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi kapsamında ETA’nın çerez kullanımı hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Çerezler hakkında bilgilere aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz:

a. Çerez Nedir

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde birtakım bilgilerin telefon, bilgisayar, tablet vb. cihazlarınızda depolanmasına izin veren düşük boyutlu metin dosyalarıdır. Çerezler, internet sitelerinin etkin bir şekilde çalışmasına, kullanıcının tercihlerinin (örneğin dil tercihi veya site ayarları) hatırlanmasına, internet sitelerinde yer alan bilgilerin güncel kalmasına, kişiye özel pazarlama faaliyetleri yürütülmesine ve kullanıcılar için iyileştirmeler yapılmasına olanak sağlar.

Çerezler kullanım amaçlarına göre, taraflarına göre ve sürelerine göre üçe ayrılır:

Taraflarına Göre Çerezler
Birinci Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler, ziyaret edilen internet sitesi tarafından oluşturulan çerezlerdir. Üçüncü Taraf Çerezler: Üçüncü taraf çerezler, diğer siteler tarafından oluşturulan çerezlerdir.
Kullanım Sürelerine Göre Çerezler
Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler internet tarayıcısı kapatıldığı zaman doğrudan silinmeyen, belirli bir süre sonra silinen çerezlerdir. Oturum Çerezleri: Oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılan, kullanıcı internet tarayıcısını kapattığında silinen çerezlerdir.
Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler
Teknik (Zorunlu) Çerezler: Sitenin kullanılabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı engellendiği takdirde sitenin belirli kısımlarına veya tamamına erişim sağlanamayabilir. Performans (Analiz) Çerezleri: Kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplayan çerezlerdir. Kullanıcı deneyimlerinin iyileştirilmesi/geliştirilmesi için kullanılırlar.
Pazarlama Çerezleri: Kullanıcıların ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş içerik sunmak ve pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini ölçmek için kullanılan çerezlerdir. İşlevsellik Çerezleri: Bu çerezler internet sitesindeki kullanım tercihlerinizi hatırlamak ve site kullanımınızı kişiselleştirmek amacıyla kullanılan çerezlerdir.

b. Sitede Kullanılan Çerezler Ve Çerez Kullanımının Hukuki Sebebi

Site’de teknik/zorunlu çerezler, performans/analiz çerezleri, işlevsellik çerezleri kullanılmaktadır. Sitede kullanılan çerezlerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir:

Zorunlu Çerezler
Hukuki Sebep Çerez İsmi Kullanım Amacı Süresi Sağlayıcı
SPSessionGuid Genel olarak Oturum verileri uzak sunucunun belleğinde depolanır ve her oturumun benzersiz bir oturum kimliği bulunur. Oturum nesnesine erişilinceye kadar her sayfa isteği için daima yeni bir oturum kimliği oluşturulur. Ayrıca müşteri, çerezde saklanan oturum kimliğinin bir referansına sahiptir. Oturum süresince bth.etasimacilik.com
(Birinci Taraf)
OptanonAlertBoxClosed Bu çerez, OneTrust'ın çerez yasası uyumluluk çözümünün belirli sürümlerini kullanan web siteleri tarafından ayarlanır. Ziyaretçiler bir çerez bilgi bildirimi gördüklerinde ve bazı durumlarda yalnızca bildirimi kapattığında ayarlanır. Web sitesinin mesajı bir kullanıcıya bir kereden fazla göstermemesini sağlar. Çerezin bir yıllık ömrü vardır ve hiçbir kişisel bilgi içermez. 1 yıl www.borusanlojistik.com
(Birinci Taraf)
SelectedMainPage Yönlendirme yapmak için belirlenen ana sayfa ile ilgili bilgiler tutar. Bir dakika www.etasimacilik.com
(Birinci Taraf)
ASP.NET_SessionID Miscrosoft .NET tabanlı teknolojiler ile yazılmış siteler tarafından kullanılan genel amaçlı platform oturum çerezi. Genellikle sunucu tarafından bir anonymised kullanıcı oturumu korumak için kullanılır. Oturum süresince www.etasimacilik.com
(Birinci Taraf)
Ai_user Bu çerez adı, Azure bulut platformunda yerleşik uygulamalar için statik kullanım ve telemetri bilgilerini toplayan Microsoft Application Insights yazılımıyla ilişkilidir. Bu, zaman içinde uygulamaya erişen kullanıcı sayısının sayılmasını sağlayan benzersiz bir kullanıcı tanımlayıcı sıcamıdır. 364 gün www.etasimacilik.com
(Birinci Taraf)
_RequestVerificationToken Bu, ASP.NET MVC teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş web uygulamaları tarafından ayarlanan bir sahtecilik lemücadelesi tanımlama bilgisidir. Site Arası İstek Sahteciliği olarak bilinen bir web sitesine yetkisiz içerik gönderilmesini durdurmak için tasarlanmıştır. Kullanıcı hakkında hiçbir bilgi tutar ve tarayıcıkapatarak yok edilir. Oturum süresince www.etasimacilik.com
(Birinci Taraf)
TS01xxxxxxxx TS çerezleri, çerezlerin değiştirilmediğinden emin olmak veya yük dengelemek amacıyla alan çerezlerini ve nitelikli alt alan çerezlerini doğrulamak için kullanılır. AspNetCore çerezleri, Siteler Arası İstek Sahteciliği (CSRF) ve yeniden oynatma saldırılarını önlemek için kullanılır. Oturum süresince www.etasimacilik.com
(Birinci Taraf)
OptanonConsent Bu çerez, çerez uyumluluk çözümü OneTrust tarafından ayarlanır. Sitenin kullandığı çerez kategorileri ve ziyaretçilerin kullanım için onay verip vermediği veya onayı geri çekip çekmediği hakkında bilgi depolar. Bu, site sahiplerinin onay verilmediğinde her kategorideki çerezlerin kullanıcıların tarayıcısında ayarlanmasını engeller. Çerezin normal ömrü bir yıldır, böylece siteye geri dönen ziyaretçilerin tercihleri hatırlanır. Site ziyaretçisinin kimliğini tanımlayabilecek hiçbir bilgi içermez. 1 yıl www.borusanlojistik.com
(Birinci Taraf)
.ASPXAUTH Bu çerez, Microsoft'un .NET teknoloji platformlarını kullanan siteler tarafından kullanılır. Genellikle, bir sitenin güvenli alanlarına erişimi etkinleştirmek için oturum açmış bir kullanıcıyı tanımlamak için kullanılır. Bir dakika www.etasimacilik.com
(Birinci Taraf)
termofcookie Zorunlu çerezler , web sitenin veya uygulamanın temel işlevlerini yerine getirmek için kullanılması gereken çerezlerdir. Örneğin, gerekli olan çerezler, sanal bir alışveriş sepetine yerleştirilen öğeleri hatırlamak veya bir kullanıcının hangi sayfada olduğunu hatırlamak için kullanılabilir. 364 gün www.etasimacilik.com
(Birinci Taraf)
TS01xxxxxxxx TS çerezleri, çerezlerin değiştirilmediğinden emin olmak veya yük dengelemek amacıyla alan çerezlerini ve nitelikli alt alan çerezlerini doğrulamak için kullanılır. AspNetCore çerezleri, Siteler Arası İstek Sahteciliği (CSRF) ve yeniden oynatma saldırılarını önlemek için kullanılır. Oturum süresince eta.borusanlojistik.com
(Birinci Taraf)
ai_session Bu tanımlama bilgisi adı, Azure bulut platformunda oluşturulan uygulamalar için istatistiksel kullanım ve telemetri bilgilerini toplayan Microsoft Application Insights yazılımıyla ilişkilidir. Bu benzersiz bir anonim oturum tanımlayıcısı tanımlama bilgisidir. Bir dakika az416426.vo.msecnd.net
(Üçüncü Taraf)
Hedefleme Çerezleri
Hukuki Sebep Çerez İsmi Kullanım Amacı Süresi Sağlayıcı
_fbp Üçüncü taraf reklam verenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi Facebook tarafından bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır. 89 gün www.etasimacilik.com
(Birinci Taraf)
[Bu çerezin spesifik bir adı bulunmamaktadır.] Bu alan adı dünyanın en büyük sosyal ağ hizmeti olan Facebook'a aittir. Üçüncü taraf bir barındırma sağlayıcısı olarak, çoğunlukla birçok web sitesinde bulunan 'Beğen' düğmesi gibi widget'lar aracılığıyla kullanıcıların ilgi alanlarına ilişkin verileri toplar. Bu, hizmetlerine giriş yaptıklarında kullanıcılarına hedefli reklam sunmak için kullanılır. 2014 yılında, çoğu çevrimiçi pazarlama şirketine benzer şekilde, diğer web sitelerinde de davranışsal hedefli reklamlar sunmaya başladı. Oturum süresince www.facebook.com
(Üçüncü Taraf)
test_cookie Bu çerez DoubleClick (Google'a aittir) tarafından web sitesi ziyaretçisinin tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini belirlemek için ayarlanır. Bir dakika doubleclick.net
(Üçüncü Taraf)
CONSENT Bu çerez, son kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı ve son kullanıcının söz konusu web sitesini ziyaret etmeden önce görmüş olabileceği herhangi bir reklam hakkında bilgileri taşır. 729 gün youtube.com
(Üçüncü Taraf)
IDE Bu alan adı Doubleclick'e (Google) aittir. Ana ticari faaliyeti: Doubleclick, Google'ın gerçek zamanlı teklif veren reklam borsasıdır 389 gün doubleclick.net
(Üçüncü Taraf)
Performans Çerezleri
Hukuki Sebep Çerez İsmi Kullanım Amacı Süresi Sağlayıcı
_ga Açıklama: Bu çerez adı Google'ın daha yaygın olarak kullandığı anali̇ti̇k hi̇zmeti̇ için önemli bir güncelleme olan Google Universal Analytics ile ilişkilidir. Bu çerez, müşteri tanımlayıcısı olarak rastgele oluşturulmuş bir sayı atayarak benzersiz kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. Bir sitedeki her sayfa isteğine dahil edilir ve sitelerin analitik raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır. Varsayılan olarak 2 yıl sonra sona erecek şekilde ayarlanmıştır, ancak bu durum web sitesi sahipleri tarafından uyarlanabilir._ga 729 gün www.etasimacilik.com
(Birinci Taraf)
_gclxxxx Google dönüşüm izleme çerezi 89 gün www.etasimacilik.com
(Birinci Taraf)
_gid Bu çerez adı Google Universal Analytics ile ilişkilidir. Bu yeni bir çerez gibi görünüyor ve Bahar 2017 itibariyle Google tarafından sağlanan hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Her ziyaret edilen sayfa için benzersiz bir değer depoluyor ve güncelliyor gibi görünüyor .gid Bir dakika www.etasimacilik.com
(Birinci Taraf)
_gat_UA- Bu, Google Analytics tarafından ayarlanan bir kalıp türü çerezdir, burada addaki desen öğesi ilgili olduğu hesabın veya web sitesinin numarasının benzersiz kimliği numarasını içerir. Yüksek trafik hacimli web sitelerinde Google tarafından kaydedilen veri miktarını sınırlamak için kullanılan _gat çerezinin bir varyasyonu gibi görünüyor. Bir dakika www.etasimacilik.com
(Birinci Taraf)
ai_session Bu tanımlama bilgisi adı, Azure bulut platformunda oluşturulan uygulamalar için istatistiksel kullanım ve telemetri bilgilerini toplayan Microsoft Application Insights yazılımıyla ilişkilidir. Bu benzersiz bir anonim oturum tanımlayıcısı tanımlama bilgisidir. Bir dakika www.etasimacilik.com
(Birinci Taraf)

c. Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Veriler

Çerezler aracılığıyla aşağıda yer verilen kişisel verileriniz işlenmektedir:

Kimlik Kullanıcı kimliği/ID.
İşlem Güvenliği IP adresi, tarayıcı ve işletim sistemi, ziyaretinizin tarihi ve saati, etkileşim durumu (örneğin, siteye erişip erişemediğiniz veya bir hata uyarısı alıp almadığınız), sitedeki özelliklerin kullanımı, girdiğiniz arama ifadeleri, siteyi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz, dil tercihleriniz, sayfaları kaydırma hareketleri, eriştiğiniz sekmelere ilişkin bilgiler dahil kullanıcı işlem kayıtları.

d. Çerezler Aracılığıyla Kişisel Verilerin Toplanması

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, çerezler aracılığı ile otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Çerezler aracılığıyla yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinde, “SİTEDE KULLANILAN ÇEREZLER VE ÇEREZ KULLANIMININ HUKUKİ SEBEBİ” başlığı altında belirtilen hukuki sebeplere dayanılmaktadır.

e. Çerezler Aracılığıyla Toplanan Kişisel Verilerin Paylaşımı

Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, bu Poiltika’da belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda üçüncü taraf çerez sağlayıcıları ile paylaşılmaktadır. Kişisel verilerinizin paylaşımında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

f. Çerezlerin Devre Dışı Bırakılması

Çoğu tarayıcı, gizliliğinizi korumak için farklı yöntemler sunmaktadır. Örneğin, birinci taraf çerezlere izin verebilir veya üçüncü taraf çerezleri engelleyebilirsiniz. Aynı zamanda tüm çerez kullanımını devre dışı bırakmak istemeniz halinde tarayacı ayarlarınızı bunu tercih edecek şekilde de güncelleyebilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantılardan, sık kullanılan belirli tarayıcıların çerez yönetim açıklamalarına ulaşabilirsiniz:

Microsoft Edge Firefox
Google Chrome Opera
Safari

Ayrıca, Çerez Ayarları bağlantısına tıklayarak, kullanılacak çerezleri isteğinize göre belirleyebilirsiniz.

g. İlgili Kişi Haklarının Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi ilgili kişilerin haklarını düzenlemektedir. İlgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak için aşağıdaki yöntemleri tercih edebilirsiniz:

  • Bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak, Breta.KVK@borusan.com posta adresine taleplerinizi gönderebilirsiniz.
  • Posta yoluyla, İstiklal Mahallesi, Piyalepaşa Bulvarı Bul. B-C Blok No:22/1 İç Kapı No:5 Beyoğlu 34440 İstanbul / Türkiye adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.
  • Taleplerinizi iletmek için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.

Son Güncellenme Tarihi : 01.01.2024