Nakliye ve Taşımacılık Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

eTA ile tüm sevkiyatlar taşıyıcı sorumluluk sigortası kapsamındadır. Bu sigorta yurt içinde karayolu ile yük taşımacılığında taahhüt edilen taşıma sırasında, tedarikçiden (eTA’dan) kaynaklı olarak malın uğrayacağı ziyan ve hasarlar sonucunda taşıyıcıya yüklenebilecek yasal sorumlulukları, poliçede belirlenen özel şart ve limitler dahilinde teminat altına almaktadır. Bu sigorta yanlış istif, ambalajlama, doğal afet vb. malzemeden veya yüklemeden kaynaklı diğer bir deyişle tedarikçi kusuru dışındaki hasar ve ziyanları teminat altına almaz. Tedarikçi kusuru dışındaki hasarların karşılanması için ayrıca EMTEA sigortası yaptırılması gerekir.

Kamyon 15 Ton – Kırkayak 20 Ton – Tır 26 Ton ‘a kadar yükleme yapabilirler.

Üç ana başlıkta araç seçilebilir: 1) Kamyon 2) Kırkayak 3) Tır Bu 3 ana başlık dışında gerekli görülmesi halinde ilave özellikler tercih edilebilir. Eğer ayrıca bir özellik yükleme için gerek şart değilse “önemli değil” seçeneği değiştirilmeden bırakılmalıdır. Tüm araçlarda zemin özelliği olarak sac zemin veya tahta zemin özelliği tercih edilebilir. Özellikle rulo sac taşımaları için havuzlu araç tercih edilebilir. 3 ana başlık dışında seçilen her ilave özellik bir kısıt olacağından uygun araç bulunmasını güçleştirecektir. Bu nedenle yükleme için mecburiyet olmadıkça “önemli değil” seçeneğinin işaretli kalmasını öneririz.