Kamyon ve Kamyonetlerde İstiap Haddi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Taşıyamayacağınız kadarını yüklemeyin! Kamyonlarda İstiap Haddi Nedir? Araçların türlerine ve kullanım amaçlarına göre istiap haddi farklılıkları nelerdir?

Taşıyamayacağınız kadarını yüklemeyin: Kamyonlarda ve Araçlarda İstiap Haddi Nedir?
Trafikte seyreden araçların taşıma kapasite sınırlarına İstiap Haddi denir. Araçların türlerine ve kullanım amaçlarına göre istiap haddi farklılık gösterir.
Araçlarda İstiap Haddi
Trafikte olmak elbette sorumluluk istiyor. Hem sürücülere, hem yolculara hem de taşınan yüke karşı duyulan sorumluluk bazı sınırlamalar gerektiriyor. İstiap haddi de bu sınırlamalardan biri.
Binek ya da ticari tüm motorlu araçların ruhsatlarında istiap haddi belirtilir ve bu kavram kısaca aracın taşıma kapasitesini ifade eder. Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. maddesiyle belirlenmiş istiap hadleri, aracın mekanik yapısına ve karayoluna zarar vermeden, güvenle yolcu ve yük taşınmasını sağlar.
Ruhsatta belirtilen istiap haddi, şoför hariç olarak düşünülmelidir. Örneğin 4 kişilik istiap haddi olan binek bir araçta sürücü dahil 5 kişi seyahat edebilir.
Karayoluyla eşya taşıyan araçların da istiap hadleri yasayla sınırlanmıştır. Özellikle dingil türlerine göre belirlenen karayolları istiap haddi, aracın resmi olarak taşıyabileceği ağırlıkları gösterir.
Kamyonlarda İstiap Haddi
Yük taşımacılığı yapan kamyonların mekanik olarak taşıyabileceği maksimum ağırlık marka ve modellere göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden taşımacılık yapan araçların istiap hadleri yasa tarafından belirlenir ve belli bir standart getirilir. Kamyonların ruhsatlarında belirtilen istiap haddi, aracın resmi olarak taşıyabileceği yükü belirtir.
 
Kamyonlarda İstiap Haddi
 
İki dingilli motorlu araçlarda ve römorklarda
 
 
18 ton
 
Üç dingilli motorlu araçlarda
 
 
25 ton
 
Üç dingilli motorlu araçlarda
 
 
26 ton
 
Üç dingilli yarı römorklu araçlarla, mafsallı otobüslerde
 
 
28 ton
 
Dört dingilli motorlu araçlarda
 
 
32 ton
 
Dört dingilli yarı römorklu araçlarda
 
 
36 ton
 
Yarı römork dingil grubu ağırlığı 20 ton olan araçlarda
 
 
38 ton
 
Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya römorklu katarlarda
 
 
40 ton
 
Konteyner taşıyan yarı römorklu araçlarda
 
 
44 ton
İstiap haddi nasıl hesaplanır?
İstiap haddi hesaplanırken binek ve ticari araçların üretildikleri fabrikalardan alınan orijinal teknik kapasite değerleri mutlaka göz önünde bulundurulur. Ayrıca karayollarının yapısını ve araçları taşıma kapasitelerini belirleyen mühendislik değerleri de dikkate alınır. Böylece farklı yol yapıları ile çeşitli araç markalarının istiap hadleri belli standartlarda değerlendirilmiş olur.
Kasko Teminatları ve İstiap Haddi Aşımı
Yük taşımacılığı yapan araçlar, herhangi bir nedenden ötürü kaza yaptıklarında, eğer istiap haddinden fazla yük taşıyorsa, kaza kasko şirketi tarafından teminat dışı bırakılır. Ruhsatta belirtilen istiap haddinden fazla olan yük kazaya sebebiyet vermese de sigorta şirketleri bu aşımı teminat dışı olarak değerlendirir.
İstiap haddi aşımı aynı zamanda trafik cezalarına da tabidir. İstiap haddini aşan yükleme miktarı, ruhsatta belirtilen istiap haddinin %5’inden fazlaysa ceza işlemi uygulanır.